Villkor för bokning

Ålder

Lägren riktar sig till ungdomar mellan 13-15 år (året man fyller 13 samt fram till den dagen man fyller 16). Det kan finnas undantagsfall utanför dessa åldersramar men ska alltid fås skriftligt godkänt från lägerledningen i dessa fall. Vänligen kontakta info@realcamp.se

 

Bekräftelse

Ni kommer att erhålla en preliminärbekräftelse i samband med att ni gjort en anmälan. Anmälan ger deltagaren en plats i lägret men den bekräftas först när betalningen är genomförd.

 

Betalning

Betalningsinformation finns med i preliminärbekräftelsen

 

Avbokningsregler

Väljer man att hoppa av lägret så gör man det kostnadsfritt 14 dagar innan lägerstart, sedan debiteras full lägerkostnad, undantaget sjukdom då läkarintyg krävs.