Om

real-camp-logo-white

UPPLEVELSE – MEDVETENHET – FÖRSTÅELSE – REFLEKTION

Real Camp är ett internationellt äventyrsläger för ungdomar från 11 till 14 år. Lägret ökar deltagarnas kunskaper om djur och natur i en stimulerande och utmanande miljö med fokus på hållbarhet, friluftsliv, entreprenörskap, etologi* och ekologi**. På lägret får deltagarna ett utmanande äventyrligt uppdrag och en röd tråd löper genom hela lägervistelsen med ledorden reflektion, medvetenhet, förståelse och upplevelse.

*Läran om djurs beteende
**Vetenskapen om de levande varelsernas relation till sin omvärld

Om utbildningskonceptet

Vi tror att skola och näringsliv kan uppnå mer om de bättre förstår varandra. Att det finns samarbetsformer som gynnar både de som ska ut i jobb och de som redan befinner sig där. Real Camp är ett utbildningskoncept som utvecklas av Lärande Partner AB i samarbete med Realgymnasiet. Konceptet bygger på att skolan närmar sig branschen på ett entreprenöriellt och innovativt sätt. Varje läger utformas, drivs och genomförs tillsammans med externa partners vilket tydligt framgår av lägrets namn. Lägrens innehåll kan variera beroende på ort. Elever, lärare och personal från alla ingående parter involveras i lägrets utformning och det pedagogiska arbetet.

Real Camp utgör en brygga mellan Realgymnasiet och och näringslivet med djur och natur som gemensam nämnare. Gymnasieelever ges möjligheten att arbeta med uppdrag på riktigt, partners får möjlighet att kompetensutveckla framtidens personal inom sitt område och lägerdeltagare får uppleva ett lärorikt äventyr för livet!

 

real_logga_webb

Läs mer om Realgymnasiet och deras utbildningar.

OM LÄRANDE PARTNER AB

Lärande Partner AB ägs av Lärandegruppen i Sverige AB som i sin tur äger Lärande i Sverige AB. Lärande i Sverige AB driver och utvecklar Realgymnasiet och grundskolan Erlaskolan.

Lärande Partner har som uppdrag att arbeta som inkubator mellan skola och näringsliv. Ett exempel kan vara att utveckla utbildningskoncept såsom Real Camp, ett annat att tillhandahålla certifieringar som olika branscher efterfrågar. Lärande Partner grundades 2014 och har två anställda.

Partners

Vi arbetar medvetet för att finna rätt partners för Real Camp, partners som delar våra ledord och visionen att skapa Sveriges bästa äventyrsläger för ungdomar där vi utbildar dem inom hållbarhet, entreprenörskap, friluftsliv, etologi och ekologi. Ett Real Camp anpassas efter våra samarbetspartners olika styrkor och de möjligheter som anläggningen erbjuder.