Om cookies och personuppgifter

 

Analysverktyg på webbplatsen

Cookies definieras som en liten textfil som skickas från en webbserver och lagras i din webbläsare. På realcamp.se används cookies för att underlätta analyser av trafik på hemsidan och för att kunna skapa en bättre användarupplevelse. Det kan till exempel innebära att vi sparar information om vilka sidor användaren besökt och information om tidigare besök. För att samla in den här informationen används analysverktyget Google analytics. Google kan överföra den insamlade informationen inklusive er IP adress till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. När ni använder webbsidan samtycker ni till att Google behandlar era uppgifter på det sätt som beskrivs ovan. Läs mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

 

Ditt samtycke till att ta emot cookies

Genom att det kommunikationsmedel som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

 

Hantering av personuppgifter

Lärande Partner AB, ansvarig för Real Camp, har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter (gäller även personuppgifter av känslig karaktär såsom hälso- och sjukvårdsinformation) på våra skolor. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i Personuppgiftslagen.

Personuppgifter som samlas in via realcamp.se eller annan kontakt med oss kan komma att användas för utskick per post, sms och e-post, samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Uppgifterna kan även användas för statistikändamål (via cookies) som finns beskrivet enligt ovan.

Datainspektionen framhåller att målsättningen med allt arbete rörande personuppgifter skall vara att få en balans mellan den enskildes behov av integritet och samhällets krav på effektiv datahantering.

Detta innebär att bara de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort den dag ditt barn avslutat sina studier hos oss, allt utifrån bestämmelserna i Arkivlagen.

Du har rätt till att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer i våra register. Om du anser att en uppgift om dig eller ditt barn är missvisande bör du ta kontakt med oss.